Βιομηχανία ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού

Βιομηχανία ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού: Σχετικά με την ασφάλιση και τα σχετικά ομόλογα

Οι κατασκευαστές, οι διανομείς, οι πωλητές, οι ενοικιαστές και οι άνθρωποι υπηρεσιών που ασχολούνται με τη βιομηχανία ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού αποτελούν μέρος μιας πολύ προσοδοφόρας επιχείρησης που έχει σταθερή ζήτηση. Ωστόσο, η έκθεση σε κινδύνους είναι εξίσου εξαιρετική με τη γραμμή εργασίας.

Σε περίπτωση που ένα σχετικό προϊόν κριθεί ελαττωματικό, αυτοί που το προμήθευσαν μπορεί να ευθύνονται για σχετικές υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο…

Ασφάλιση για τον κατασκευαστή ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού Η

έκθεση στον κίνδυνο για κάθε κομμάτι του εξοπλισμού που κατασκευάζεται προσδιορίζεται σε σχέση με τον τύπο και τη χρήση του. Συγκεκριμένοι τύποι εξοπλισμού πρέπει να διαμορφώνονται σε πολύ στείρες συνθήκες.

Ορισμένος εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να συντηρεί τη ζωή και μερικοί χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο του νοσοκομείου.

ασφαλιστικές εταιρείες τοποθετούν τον ποικίλο ανθεκτικό ιατρικό εξοπλισμό σε τρεις ξεχωριστές ομάδες:

– Για διάγνωση

– Για θεραπεία

– Για σκοπούς παρακολούθησης

Ασφάλιση για ανθεκτικό ιατρικό εξοπλισμό Έμποροι Οι

έμποροι εμπλέκονται είτε στην πώληση είτε στην ενοικίαση προϊόντων όπως:

– Αναπηρικά αμαξίδια

– Συσκευές οξυγόνου

– Αναπνευστικά μηχανήματα

– Συσκευές θεραπείας

– Ορθοπαιδικός εξοπλισμός

Σαφώς, η ενοικίαση του εξοπλισμού είναι πολύ πιο προβληματική από την πώληση. Αυτό οφείλεται στην ακόλουθη πραγματικότητα:

– Η ενοικίαση εξοπλισμού οδηγεί σε λιγότερη προληπτική φροντίδα και προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή

– Η ενοικίαση εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αγωγές λόγω θραύσης ή δυσλειτουργίας και τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις τους σε ήδη σωματικά αδύναμους ασθενείς.

Bond News για τον πάροχο ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού Οι

έμποροι ανθεκτικών ιατρικών προμηθειών υπόκεινται σε ομοσπονδιακές απαιτήσεις ομολόγων. Προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις Medicare, οι πάροχοι ανθεκτικού ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και εκείνοι που ασχολούνται με προσθετικά και ορθωτικά και προμήθειες πρέπει να αποκτήσουν εγγύηση 50.000 $.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ανταγωνιστικός πλειστηριασμός σε όλη τη χώρα που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16 Ιουλίου 2019 και 18 Σεπτεμβρίου 2019. Οποιοσδήποτε έμπορος έχει την κατάλληλη εγγύηση μπορεί να λάβει μέρος στον πλειστηριασμό, μετά τον οποίο θα παραχωρηθούν τριετή συμβόλαια στους όσοι κρίνονται άξιοι.

Από τώρα, υπάρχουν εκατόν τριάντα ανταγωνιστικές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε ανταγωνιστική περιοχή ομολόγων απαιτεί 1 ομόλογο προσφοράς. Αυτό ισχύει και για έναν πάροχο που κάνει προσφορές και για τα δεκαέξι από τα διαφορετικά προϊόντα που παρουσιάζονται. Εάν υπάρχουν πολλοί πλειοδότες για το ίδιο προϊόν επιφάνειας ομολόγων, εξακολουθεί να υπάρχει επιλεξιμότητα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν πέντε ή περισσότεροι πλειοδότες για το ίδιο προϊόν, θα παρουσιαστούν τουλάχιστον πέντε συμβάσεις. Εάν υπάρχουν λιγότεροι από πέντε υποψήφιοι, θα υποβληθούν τουλάχιστον δύο συμβάσεις.

Ένα έμπειρο ανεξάρτητο πρακτορείο μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση αυτού και άλλων εμπορικών ομολόγων.

PRIME Insurance: είμαστε μια βραβευμένη ανεξάρτητη εταιρεία με ένα ευρύ δίκτυο που αποτελείται από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να βρούμε προσαρμοσμένες επιλογές κάλυψης για το σπίτι, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση, τη ζωή και άλλες μορφές P&C – στην ανταγωνιστικά χαμηλότερη τιμή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.